+ Thể loại: Action, Adventure, Fantasy
+ Nội dung: tiếp nối phần 1
+ Nhân sự:
– Trans: Hikari
– Edit: Gin

► Xem